fbpx
 

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ПРО НАВЧАННЯ (ОСВІТУ)

Конституція України Стаття 53.

  • Кожен має право на освіту.
  • Повна загальна середня освіта є обов'язковою.
  • Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.
  • Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ “про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України "

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах" N 1-4/2004 від 4 березня 2004 року

П. 4.1.Освіта визнається однією з пріоритетних сфер соціально-економічного, духовного та культурного розвитку суспільства. Право на освіту — це право людини на здобуття певного обсягу знань, культурних навичок, професійної орієнтації, які необхідні для нормальної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства. Освіта — це цілеспрямований процес виховання і навчання з метою набуття встановлених державою освітніх рівнів.

ЗУ “Про освіту” від 5 вересня 2017 року No 2145-VIII

Стаття 2. Законодавство України про освіту

1. Законодавство України про освіту ґрунтується на Конституції України та складається із цього Закону, спеціальних законів, інших актів законодавства у сфері освіти та науки та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

2. Підзаконні нормативно-правові акти не можуть звужувати зміст і обсяг конституційного права на освіту, а також визначених законом автономії суб’єктів освітньої діяльності та академічних свобод учасників освітнього процесу.

Стаття 3. Право на освіту

1. Кожен має право на якісну та доступну освіту. Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність будь-якої освіти.

2. В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.

Стаття 22. Організаційно-правовий статус закладів освіти

1. Юридична особа має статус закладу освіти, якщо основним видом її діяльності є освітня діяльність. Права та обов’язки закладу освіти, передбачені цим Законом та іншими законами України, має також фізична особа — підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності якого є освітня діяльність.

3. Заклад освіти залежно від засновника може діяти як державний, комунальний, приватний чи корпоративний.

7. Заклади освіти всіх форм власності мають рівні права і обов’язки у провадженні освітньої діяльності відповідно до законодавства.

8. Заклади освіти діють на підставі власних установчих документів, що затверджуються їх засновниками відповідно до законодавства.

Стаття 40. Документи про освіту

1. Після успішного завершення навчання за освітньою програмою здобувачі освіти (крім вихованців дошкільних закладів освіти) отримують відповідний документ про освіту.

2. Документи про освіту видаються закладами освіти та іншими суб’єктами освітньої діяльності. Порядок виготовлення, видачі та обліку документів про освіту, вимоги до їх форми та/або змісту визначаються законодавством.

3. Інформація про видані документи про середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту вноситься до Єдиного державного реєстру документів про освіту в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки.

Постанова Кабінету міністрів України від 12.11.1997р. No 1260

“Про документи про освіту та вчені звання”

Затверджено перелік і зразки документів про освіту, до яких відноситься: свідоцтво, атестат, похвальний лист, похвальна грамота, диплом та інш.

Наказ Міністерства освіти та науки від 12.05.2015 No 525 “Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зокрема академічної довідки Затверджено різні форми дипломів

ЗУ “Про професійну (професійно-технічну) освіту”

Стаття 5. Право на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Полезные разделы

Полезные разделыvean© | САЙТ СОЗДАН В ВЕБ-СТУДИИ "WEBCREATE"