Публічна оферта - VeAn Tattoo
Публічна оферта
ТОВ ВіАн ТАТУ

Фізична особа-підприємець Ганжа Олена Анатоліївна (далі - "Виконавець"), зареєстрований та дієвий відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:


Фізична особа-підприємець Ганжа Ігор Олександрович (далі - "Виконавець"), зареєстрований та дієвий відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:


Фізична особа-підприємець Дударенко Марина Олександрівна (далі - "Виконавець"), зареєстрований та дієвий відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:


Фізична особа-підприємець Семенська Альона Віталіївна (далі - "Виконавець"), зареєстрований та дієвий відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:

1 Терміни та загальні положення
1.1

Послуги - набір послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених діючим Договором, які є невід'ємною частиною діючого Договору.

1.2

Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти діючий Договір на певних умовах.

1.3

Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://vean-tattoo.com/, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.4

Акцепт - повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору

1.5

Користувач - фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку та вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в діючому Договорі, та сплатила вартість Послуг.

1.6

Сторони - Виконавець та Користувач.

2 Предмет договору
2.1

Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві послуги у сфері тату індустрії, а саме тату, татуаж, пірсинг, видалення тату та навчання (далі- послуга) на платній основі, відповідно до умов діючого Договору, а Користувач зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.

2.2

Користувач зобов'язується оплатити Виконавцю вартість в повному обсязі

3 Права та обов'язки Виконавця
3.1

Виконавець має право:

Отримувати від Користувача послугу, в повному обсязі відповідно до заявлених вимог

3.2

Отримати за надані послуги оплату в розмірах та строки, передбачені діючим Договором та відповідному дійсному прайсу заявленому на сайті

3.3

Виконавець зобов'язується:

Надавати Користувачу послуги, відповідно до прайсу зазначеному на сайті

4 Права та обов'язки Користувача
4.1

Вимагати заявлених на сайті умов виконання

4.2

Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах та в строки, встановлені діючим Договором та прайсом закладу.

4.3

Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по організації тату студій.

5 Вартість послуг та порядок оплати
5.1

Загальна вартість послуг, надана Користувачу за діючим Договором становить загальну суму згідно прайс листу.

5.2

Розмір оплати встановлюється за весь термін проходження Курсу та не може змінюватися.

5.3

Сума за замовлений ескіз дизайну татуювання не повертається у разі відмови клієнта у проходженні процедури. Також, кількість доопрацювань ескізу, що згідно прохань клієнта перебільшують 3 рази, призведе до зміни кінцевої вартості ескізу, яка буде врахована у загальній сумі виконаної процедури.

6 Відповідальність сторін
6.1

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за діючим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2

Відповідальність VEAN Tattoo суворо обмежена визначенням прямої шкоди, заподіяної представниками компанії при наданні і в результаті надання цих послуг, з урахуванням характеру самих послуг. Будь-яка інша відповідальність за шкоду виключається, (між іншим: втрачений дохід, оплаченний побит, витрати на проїзд, фінансові вкладення тощо) будь то пряма або опосередкована шкода, навіть якщо ризик такої шкоди був заподіяний VEAN Tattoo.

7 Форс-мажор
7.1

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов діючого Договору (далі Форс-мажор).

8 Припинення Договору
8.1

Дія Договору припиняється:

8.2

По згоді сторін;

8.3

Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені даним Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

9 Обробка персональних даних
9.1

Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти, й т.д.) в базі персональних даних Виконавця "Клієнти", в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних в базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за діючим Договором, які відповідають об'єктивним причинам збору відповідних даних.

9.2

Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мета обробки та збору персональних даних.

10 Термін дії оферти
10.1

Діюча Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

10.2

Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

Реквізити виконавця
Виконавець:
Фізична особа Ганжа Олена Анатоліївна
Установа банку ПриватБанк
МФО банку 305299
КОД ЄДРПОУ
одержувача 2380616262
КОД ЄДРПОУ
банку 14360570 Рахунок отримувача 26006055750971 IBAN UA603133990000026006055750971
Поповнення поточного рахунку 5169330520069862
ГАНЖА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА, 2380616262
Виконавець:
ФОП Ганжа Ігор Олександрович
Установа банку: ПриватБанк
МФО банку - 305299
Отримувач платежу
ГАНЖА ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОД ЄДРПОУ
3351008957
Рахунок отримувача
26001020204231
IBAN - UA333133990000026001020204231
Виконавець:
ФОП Дударенко Марина Олександрівна
Найменування отримувача:
ФОП Дударенко Марина Олександрівна
Установа банку:
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
КОД ЄДРПОУ
3400915806
Рахунок отримувача:
UA723052990000026000006230770
Виконавець:
ФОП Семенська Альона Віталіївна
Найменування отримувача:
ФОП Семенська Альона Віталіївна
Назва банку:
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
КОД ЄДРПОУ
3384411787
Рахунок отримувача:
UA833052990000026007050583681

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш перегляд, показувати персональну рекламу або контент, а також аналізувати наш трафік. Натискаючи «Прийняти», ви погоджуєтесь використовувати файли cookie.